Nghị quyết Về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu và điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2020; mức hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở thờ tự
Số ký hiệu văn bản 40/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/12/2020
Ngày hiệu lực 09/12/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu và điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2020; mức hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở thờ tự
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 18
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm saoy-40 nq-hdnd.pdf