Nghị quyết Về Kế hoạch tài chính 05 năm địa phương giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 41/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/12/2020
Ngày hiệu lực 09/12/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về Kế hoạch tài chính 05 năm địa phương giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 18
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm NQ 41 HDND.pdf