Nghị quyết Về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2021
Số ký hiệu văn bản 42/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/12/2020
Ngày hiệu lực 09/12/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 18
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm saoy-42 nq-hdnd.pdf