Nghị quyết Về chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 12/4/2019 của HĐND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 44/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/12/2020
Ngày hiệu lực 09/12/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 12/4/2019 của HĐND tỉnh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 18
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm saoy-44 nq-hdnd.pdf