Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số biên chế công chức cho các cơ quan hành chính cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2021
Số ký hiệu văn bản 47/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/12/2020
Ngày hiệu lực 09/12/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số biên chế công chức cho các cơ quan hành chính cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 18
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm saoy-47 nq-hdnd.pdf