Nghị quyết Thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Trà Vinh giai đoạn 2022 – 2025
Số ký hiệu văn bản 41/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/12/2021
Ngày hiệu lực 09/12/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết Thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Trà Vinh giai đoạn 2022 – 2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết khoá IX
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm saoy-41 nq-hdnd-kh03.pdf