Nghị quyết Phê duyệt kinh phí hỗ trợ nghỉ việc, từ trần một lần đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách chưa được hưởng chế độ, chính sách; hỗ trợ nghỉ việc một lần đối với viên chức làm việc theo Đề án tăng cường đội ngũ viên chức ngành nông nghiệp về công tác trên địa bàn xã, phường, thị trấn trong tỉnh Trà Vinh do kết thúc hoạt động của Đề án
Số ký hiệu văn bản 47/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/12/2021
Ngày hiệu lực 09/12/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết Phê duyệt kinh phí hỗ trợ nghỉ việc, từ trần một lần đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách chưa được hưởng chế độ, chính sách; hỗ trợ nghỉ việc một lần đối với viên chức làm việc theo Đề án tăng cường đội ngũ viên chức ngành nông nghiệp về công tác trên địa bàn xã, phường, thị trấn trong tỉnh Trà Vinh do kết thúc hoạt động của Đề án
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa X - kỳ họp thứ 2
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm saoy-47 nq-hdnd-kh03.pdf