Nghị quyết Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Số ký hiệu văn bản 50/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/12/2021
Ngày hiệu lực 09/12/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa X - kỳ họp thứ 2
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm saoy-50 nq-hdnd-kh03.pdf