Nghị quyết về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Số ký hiệu văn bản 01/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/06/2022
Ngày hiệu lực 10/06/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa X - kỳ họp thứ 2
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm saoy-01-nq-hdnd.pdf