Nghị quyết Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu và kết dư ngân sách năm 2020
Số ký hiệu văn bản 02/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/06/2022
Ngày hiệu lực 10/06/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu và kết dư ngân sách năm 2020
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa X - kỳ họp thứ 2
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm saoy-02-nq-hdnd.pdf