NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH TRÀ VINH
Nghị quyết về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu Và điều chỉnh dự toán chi năm 2022
Số ký hiệu văn bản 03/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/06/2022
Ngày hiệu lực 10/06/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu Và điều chỉnh dự toán chi năm 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa X - kỳ họp thứ 2
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm saoy-03-nq-hdnd.pdf