Nghị quyết Về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2021 sang năm 2022
Số ký hiệu văn bản 04/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/06/2022
Ngày hiệu lực 10/06/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2021 sang năm 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa X - kỳ họp thứ 2
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm saoy-04-nq-hdnd.pdf