Nghị quyết Về nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040
Số ký hiệu văn bản 06/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/06/2022
Ngày hiệu lực 10/06/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa X - kỳ họp thứ 2
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm saoy-06-nq-hdnd.pdf