Nghị quyết về việc thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số ký hiệu văn bản 04/NQ-HDND
Ngày ban hành 22/06/2016
Ngày hiệu lực 22/06/2016
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 1
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm signed-04-nq-ndnd.pdf