NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH TRÀ VINH
Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát về việc thực hiện các chính sách giảm nghèo, chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2010 - 2017 (31/NQ-HĐND)
Số ký hiệu văn bản 31/NQ-HDND
Ngày ban hành 08/12/2016
Ngày hiệu lực 08/12/2016
Trích yếu nội dung Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát về việc thực hiện các chính sách giảm nghèo, chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2010 - 2017 (31/NQ-HĐND)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 2
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm signed-31-NQ-HDND.pdf