NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH TRÀ VINH
Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát về việc quản lý, sử dụng nhà công, đất công trên địa bàn thành phố Trà Vinh (30/NQ-HĐND)
Số ký hiệu văn bản 30/NQ-HDND
Ngày ban hành 08/12/2016
Ngày hiệu lực 08/12/2016
Trích yếu nội dung Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát về việc quản lý, sử dụng nhà công, đất công trên địa bàn thành phố Trà Vinh (30/NQ-HĐND)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 2
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm signed-30-NQ-HDND.pdf