NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH TRÀ VINH
Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2017 (29/NQ-HĐND)
Số ký hiệu văn bản 29/NQ-HDND
Ngày ban hành 08/12/2016
Ngày hiệu lực 08/12/2016
Trích yếu nội dung Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2017 (29/NQ-HĐND)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 2
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm signed-29-NQ-HDND.pdf