NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH TRÀ VINH
Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 - HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (28/NQ-HĐND)
Số ký hiệu văn bản 28/NQ-HDND
Ngày ban hành 08/12/2016
Ngày hiệu lực 08/12/2016
Trích yếu nội dung Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 - HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (28/NQ-HĐND)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 2
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm signed-28+NQ-HDND.pdf