NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH TRÀ VINH
Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh phê duyệt việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Trà Vinh (26/NQ-HĐND)
Số ký hiệu văn bản 26/NQ-HDND
Ngày ban hành 08/12/2016
Ngày hiệu lực 08/12/2016
Trích yếu nội dung Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh phê duyệt việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Trà Vinh (26/NQ-HĐND)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 2
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm signed-26+NQ-HDND.pdf