NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH TRÀ VINH
Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 (nguồn vốn ngân sách địa phương)
Số ký hiệu văn bản 23/NQ-HDND
Ngày ban hành 08/12/2016
Ngày hiệu lực 08/12/2016
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 (nguồn vốn ngân sách địa phương)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 2
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm signed-23+NQ-HDND.pdf