NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH TRÀ VINH
Nghị quyết về việc thông qua và phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020
Số ký hiệu văn bản 22/NQ-HDND
Ngày ban hành 08/12/2016
Ngày hiệu lực 08/12/2016
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc thông qua và phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 2
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm signed_22_NQ_HDND.pdf