Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2019
Số ký hiệu văn bản 81/NQ-HDND
Ngày ban hành 06/11/2019
Ngày hiệu lực 11/07/2018
Trích yếu nội dung Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2019
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 8
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm 81-NQ-HDND.pdf