Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019
Số ký hiệu văn bản 80/NQ-HDND
Ngày ban hành 11/07/2018
Ngày hiệu lực 11/07/2018
Trích yếu nội dung Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 8
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm 80-NQ-HDND.pdf