Nghị quyết về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh (từ tháng 5 đến tháng 6/2018)
Số ký hiệu văn bản 79/NQ-HDND
Ngày ban hành 11/07/2018
Ngày hiệu lực 11/07/2018
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh (từ tháng 5 đến tháng 6/2018)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 8
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm 79-NQ-HDND.pdf