NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH TRÀ VINH
Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Trần Thanh Thưởng)
Số ký hiệu văn bản 76/NQ-HDND
Ngày ban hành 11/07/2018
Ngày hiệu lực 11/07/2018
Trích yếu nội dung Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Trần Thanh Thưởng)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 8
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm 76-NQ-HDND.pdf