NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH TRÀ VINH
Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2020
Số ký hiệu văn bản 143/NQ-HĐND
Ngày ban hành 30/07/2019
Ngày hiệu lực 30/07/2019
Trích yếu nội dung Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2020
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 12
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm signed-143-nq-hdnd.pdf