NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH TRÀ VINH
Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
31/NQ-HDND 08/12/2016 Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát về việc thực hiện các chính sách giảm nghèo, chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2010 - 2017 (31/NQ-HĐND) Tải về
30/NQ-HDND 08/12/2016 Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát về việc quản lý, sử dụng nhà công, đất công trên địa bàn thành phố Trà Vinh (30/NQ-HĐND) Tải về
29/NQ-HDND 08/12/2016 Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2017 (29/NQ-HĐND) Tải về
28/NQ-HDND 08/12/2016 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 - HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (28/NQ-HĐND) Tải về
27/NQ-HDND 08/12/2016 Nghị quyết về việc chấm dứt Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phân lô, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang để xây dựng nhà ở (27/NQ-HĐND) Tải về
26/NQ-HDND 08/12/2016 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh phê duyệt việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Trà Vinh (26/NQ-HĐND) Tải về
25/NQ-HDND 08/12/2016 Nghị quyết về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (25/NQ-HĐND) Tải về
24/NQ-HDND 08/12/2016 Nghị quyết về việc phân bổ nguồn vốn xổ số kiến thiết kế hoạch năm 2017 (24/NQ-HĐND) Tải về
23/NQ-HDND 08/12/2016 Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 (nguồn vốn ngân sách địa phương) Tải về
22/NQ-HDND 08/12/2016 Nghị quyết về việc thông qua và phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 Tải về