TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
33/NQ-HDND 22/03/2017 Phê duyệt danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khác do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Trà Vinh xem xét thực hiện đầu tư trực tiếp hoặc cho vay đầu tư
Lượt xem: 64
Tải về 0
32/NQ-HDND 22/03/2017 Thực hiện mức thu phí, lệ phí và học phí (đối với giáo dục mầm non và phổ thông) theo mức thu hiện hành đang thực hiện trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 59
Tải về 0
34/NQ-HDND 22/03/2017 Ủy nhiệm cho UBND tỉnh thực hiện một số chủ trương, chính sách của Trung ương (sửa đổi, bổ sung) có liên quan đến Nghị quyết đã ban hành của HĐND tỉnh
Lượt xem: 69
Tải về 0
35/NQ-HDND 22/03/2017 Phê chuẩn tổng số biên chế công chức giao năm 2017
Lượt xem: 46
Tải về 0
36/NQ-HDND 22/03/2017 Xác nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 65
Tải về 0
37/NQ-HDND 22/03/2017 Miễn nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 55
Tải về 0
38/NQ-HDND 22/03/2017 Miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 49
Tải về 0
39/NQ-HDND 22/03/2017 Xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 58
Tải về 0
40/NQ-HDND 22/03/2017 Xác nhận kết quả bầu cử Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 53
Tải về 0