NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH TRÀ VINH
Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
40/NQ-HDND 22/03/2017 Xác nhận kết quả bầu cử Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
39/NQ-HDND 22/03/2017 Xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
38/NQ-HDND 22/03/2017 Miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
37/NQ-HDND 22/03/2017 Miễn nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
36/NQ-HDND 22/03/2017 Xác nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
35/NQ-HDND 22/03/2017 Phê chuẩn tổng số biên chế công chức giao năm 2017 Tải về
34/NQ-HDND 22/03/2017 Ủy nhiệm cho UBND tỉnh thực hiện một số chủ trương, chính sách của Trung ương (sửa đổi, bổ sung) có liên quan đến Nghị quyết đã ban hành của HĐND tỉnh Tải về
32/NQ-HDND 22/03/2017 Thực hiện mức thu phí, lệ phí và học phí (đối với giáo dục mầm non và phổ thông) theo mức thu hiện hành đang thực hiện trên địa bàn tỉnh Tải về
33/NQ-HDND 22/03/2017 Phê duyệt danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khác do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Trà Vinh xem xét thực hiện đầu tư trực tiếp hoặc cho vay đầu tư Tải về