TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
42/NQ-HĐND 13/07/2017 Nghị quyết về bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2017 cho các Sở, ban ngành và bổ sung có mục tiêu cho UBND các huyện, thị xã và thành phố
Lượt xem: 66
Tải về 0
43/NQ-HĐND 13/07/2017 Nghị quyết hỗ trợ kinh phí hoạt động cho ấp, khóm
Lượt xem: 58
Tải về 1
44/NQ-HĐND 13/07/2017 Nghị quyết về việc thông qua và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020
Lượt xem: 52
Tải về 0
46/NQ-HĐND 13/07/2017 Nghị quyết quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hỗ trợ theo chính sách của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 58
Tải về 0
45/NQ-HĐND 13/07/2017 Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 70
Tải về 0
47/NQ-HĐND 13/07/2017 Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội có tính chất đặc thù năm 2017
Lượt xem: 66
Tải về 0
48/NQ-HĐND 13/07/2017 Nghị quyết kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng nhà công, đất công trên địa bàn thành phố Trà Vinh
Lượt xem: 44
Tải về 0
49/NQ-HĐND 13/07/2017 Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2018
Lượt xem: 44
Tải về 0
50/NQ-HĐND 13/07/2017 Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát về công tác triển khai thực hiện và quản lý các dự án, công trình xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị trong lĩnh vực y tế
Lượt xem: 44
Tải về 0
51/NQ-HĐND 13/07/2017 Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về công tác quản lý, xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 55
Tải về 0