NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH TRÀ VINH
Tổng số: 6
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
54/NQ-HDND 19/10/2017 Bổ sung danh mục cụ thể khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hỗ trợ theo chính sách của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ trong phụ lục kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh; bãi bỏ Điều 2 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Tải về
53/NQ-HDND 19/10/2017 Thông qua điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Tải về
52/NQ-HDND 19/10/2017 Thông qua danh mục dự án áp dụng cơ chế khai thác quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
45/2017/NQ-HDND 19/10/2017 Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
44/2017/NQ-HDND 19/10/2017 Quy định mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ vốn thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
43/2017/NQ-HDND 19/10/2017 Định mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về