TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
59/NQ-HDND 08/12/2018 Dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2018
Lượt xem: 48
Tải về 0
57/NQ-HDND 08/12/2017 Phê duyệt quyết toán thu - chi ngân sách năm 2016
Lượt xem: 61
Tải về 0
56/NQ-HDND 08/12/2017 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021(Nguyễn Thị Trúc Ly)
Lượt xem: 42
Tải về 0
58/NQ-HDND 08/12/2017 Bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2017 cho các Sở, Ban ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã và thành phố
Lượt xem: 60
Tải về 0
57/NQ-HDND 08/12/2017 Phê duyệt quyết toán thu - chi ngân sách năm 2016
Lượt xem: 56
Tải về 0
60/NQ-HDND 08/12/2017 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020
Lượt xem: 70
Tải về 0
61/NQ-HDND 08/12/2017 Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (nguồn ngân sách địa phương)
Lượt xem: 43
Tải về 0
62/NQ-HDND 08/12/2017 Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (nguồn vốn xổ số kiến thiết)
Lượt xem: 37
Tải về 0
65/NQ-HDND 08/12/2017 Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 - HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 62
Tải về 0
64/NQ-HDND 08/12/2017 Kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc thực hiện các chính sách giảm nghèo, chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2010 - 2017
Lượt xem: 31
Tải về 0