TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
66/NQ-HDND 04/05/2018 Thông qua điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 58
Tải về 0
67/NQ-HDND 04/05/2018 Chủ trương đầu tư Dự án Trường trung học cơ sở thị trấn Tiểu Cần
Lượt xem: 56
Tải về 1
69/NQ-HDND 04/05/2018 Điều chỉnh quy mô Dự án đầu tư Mua sắm trang thiết bị Khu Thực hành y khoa - Trường Đại học Trà Vinh
Lượt xem: 61
Tải về 0
68/NQ-HDND 04/05/2018 Chủ trương đầu tư Dự án Đường Ngô Quyền nối dài, thành phố Trà Vinh
Lượt xem: 79
Tải về 0
70/NQ-HDND 04/05/2018 Nghị quyết sửa đổi Khoản 2 và Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2018
Lượt xem: 38
Tải về 0
71/NQ-HDND 04/05/2018 Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 51
Tải về 0
73/NQ-HDND 04/05/2018 Nghị quyết về việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh
Lượt xem: 42
Tải về 0
72/NQ-HDND 04/05/2018 Nghị quyết về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 cho các Sở, Ban ngành tỉnh và bổ sung có mục tiêu cho UBND các huyện, thị xã và thành phố
Lượt xem: 67
Tải về 0
74/NQ-HDND 04/05/2018 Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội có tính chất đặc thù năm 2018
Lượt xem: 67
Tải về 0
75/NQ-HDND 04/05/2018 Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số biên chế công chức trong các Sở ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố năm 2018
Lượt xem: 57
Tải về 0