NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH TRÀ VINH
Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
81/NQ-HDND 06/11/2019 Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2019 Tải về
80/NQ-HDND 11/07/2018 Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019 Tải về
79/NQ-HDND 11/07/2018 Nghị quyết về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh (từ tháng 5 đến tháng 6/2018) Tải về
78/NQ-HDND 11/07/2018 Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về công tác triển khai thực hiện và quản lý các dự án, công trình xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị trong lĩnh vực y tế Tải về
77/NQ-HDND 11/07/2018 Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Trần Trung Hiền) Tải về
76/NQ-HDND 11/07/2018 Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Trần Thanh Thưởng) Tải về
72/2018/NQ-HDND 11/07/2018 Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2018 - 2019 Tải về
71/2018/NQ-HDND 11/07/2018 Nghị quyết về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc theo nguyện vọng Tải về
70/2018/NQ-HDND 11/07/2018 Nghị quyết quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
69/2018/NQ-HDND 11/07/2018 Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (ngoài đối tượng theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ) Tải về