TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
143/NQ-HĐND 30/07/2019 Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2020
Lượt xem: 50
Tải về 0
85/2019/NQ-HĐND 30/07/2019 Nghị quyết Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị quốc tế tại Việt Nam và tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 64
Tải về 1
87/2019/NQ-HĐND 30/07/2019 Nghị quyết Quy định nội dung chi và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 59
Tải về 0
86/2019/NQ-HĐND 30/07/2019 Nghị quyết Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 45
Tải về 0
88/2019/NQ-HĐND 30/07/2019 Nghị quyết Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 49
Tải về 1
92/2019/NQ-HĐND 30/07/2019 Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2019 - 2020
Lượt xem: 68
Tải về 0
91/2019/NQ-HĐND 30/07/2019 Nghị quyết Sửa đổi một số khoản của Điều 4 Nghị quyết số 70/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018 - 2020
Lượt xem: 59
Tải về 0
90/2019/NQ-HĐND 30/07/2019 Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 39
Tải về 0
89/2019/NQ-HĐND 30/07/2019 Nghị quyết Phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 58
Tải về 0
93/2019/NQ-HĐND 30/07/2019 Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm; khoán kinh phí bồi dưỡng những người tham gia công tác ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 54
Tải về 0