TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
100/2019/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ đối với người đi cai nghiện ma túy tự nguyện và mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy
Lượt xem: 141
Tải về 0
161/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 144
Tải về 0
162/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 147
Tải về 0
163/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2018
Lượt xem: 149
Tải về 0
165/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2020
Lượt xem: 148
Tải về 0
164/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 cho các Sở, Ban ngành tỉnh và bổ sung có mục tiêu choỦy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố
Lượt xem: 143
Tải về 0
166/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết về việc điều chỉnh và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
Lượt xem: 137
Tải về 0
168/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020
Lượt xem: 162
Tải về 0
167/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020
Lượt xem: 142
Tải về 0
169/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết về việc giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C
Lượt xem: 44
Tải về 0
123