TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
08/NQ-HĐND 07/05/2020 Nghị quyết về bầu Ủy viên UBND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 48
Tải về 0
07/NQ-HĐND 07/05/2020 Nghị quyết về việc miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 51
Tải về 0
06/NQ-HĐND 07/05/2020 Nghị quyết chấp nhận về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc thuộc Khu Kinh tế Định An
Lượt xem: 50
Tải về 0
05/NQ-HĐND 07/05/2020 Nghị quyết thông qua kế hoạch giường cách ly và giường bệnh tại cơ sở y tế để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vỉ rút corana gây ra (Covid-19) trên địa bàn tỉnhTrà Vinh
Lượt xem: 56
Tải về 0
04/NQ-HĐND 07/05/2020 Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 47
Tải về 1
02/NQ-HĐND 07/05/2020 Nghị quyết về chủ trương sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 43
Tải về 0
01/NQ-HĐND 07/05/2020 Nghị quyết về thông qua phương án kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025
Lượt xem: 50
Tải về 0