TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
17/NQ-HĐND 17/07/2020 Nghị quyết Về việc thống nhất nội dung Đề án đề nghị công nhận thị trấn Tiểu Cần mở rộng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
Lượt xem: 50
Tải về 0
21/NQ-HĐND 17/07/2020 Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2021
Lượt xem: 33
Tải về 1
20/NQ-HĐND 17/07/2020 Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2021
Lượt xem: 30
Tải về 1
19/NQ-HĐND 17/07/2020 Nghị quyết Kết quả giám sát công tác phòng, chống tham nhũng trong đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2019
Lượt xem: 32
Tải về 0
18/NQ-HĐND 17/07/2020 Nghị quyết Phê duyệt kinh phí chi hỗ trợ một lần đối với gia đình có nhiều liệt sĩ được tặng thưởng Huân chương Độc lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 39
Tải về 0
16/NQ-HĐND 17/07/2020 Nghị quyết Về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 28
Tải về 1
15/NQ-HĐND 17/07/2020 Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương chuyển từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 28
Tải về 0
14/NQ-HĐND 17/07/2020 Nghị quyết Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021
Lượt xem: 33
Tải về 0
12/NQ-HĐND 17/07/2020 Nghị quyết Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 (vốn ngân sách tỉnh (đợt 1))
Lượt xem: 27
Tải về 1
11/NQ-HĐND 17/07/2020 Nghị quyết Về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu; thu hồi và điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2020
Lượt xem: 45
Tải về 0
12