NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH TRÀ VINH
Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/2020/NQ-HĐND 17/07/2020 Nghị quyết Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
02/2020/NQ-HĐND 17/07/2020 Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
03/2020/NQ-HĐND 17/07/2020 Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Trà Vinh Tải về
04/2020/NQ-HĐND 17/07/2020 Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh Tải về
05/2020/NQ-HĐND 17/07/2020 Nghị quyết Quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
06/2020/NQ-HĐND 17/07/2020 Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
07/2020/NQ-HĐND 17/07/2020 Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2020 - 2021 Tải về
08/2020/NQ-HĐND 17/07/2020 Nghị quyết Về trợ cấp nghỉ việc, dôi dư, thai sản, mai táng đối với Phó trưởng công an xã, công an viên; Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; ấp, khóm đội trưởng; những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm; những người tốt nghiệp đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn và hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
10/NQ-HĐND 17/07/2020 Nghị quyết Phê chuẩn bổ sung quyết toán thu, chi ngân sách năm 2018 Tải về
11/NQ-HĐND 17/07/2020 Nghị quyết Về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu; thu hồi và điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2020 Tải về
12