NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH TRÀ VINH
Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
09/2020/NQ-HĐND 09/11/2020 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực ngân sách hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2020 Tải về
10/2020/NQ-HĐND 09/11/2020 Nghị quyết quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
11/2020/NQ-HĐND 09/11/2020 Nghị quyết quy định về chính sascg hỗ trợ người lao động, hoc sinh, sinh viên đi làm việc, học tập ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025 Tải về
12/2020/NQ-HĐND 09/11/2020 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025 Tải về
13/2020/NQ-HĐND 09/11/2020 Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người dạy bổ túc văn hóa tiếng Khmer tại các điểm chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
22/NQ-HĐND 06/11/2020 Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 (vốn ngân sách tỉnh, đợt 2) Tải về
23/NQ-HĐND 06/11/2020 Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
24/NQ-HĐND 06/11/2020 Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
25/NQ-HĐND 06/11/2020 Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng cho một số cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tải về
26/NQ-HĐND 06/11/2020 Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
12