TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
13/2020/NQ-HĐND 09/11/2020 Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người dạy bổ túc văn hóa tiếng Khmer tại các điểm chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 44
Tải về 0
12/2020/NQ-HĐND 09/11/2020 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025
Lượt xem: 63
Tải về 0
11/2020/NQ-HĐND 09/11/2020 Nghị quyết quy định về chính sascg hỗ trợ người lao động, hoc sinh, sinh viên đi làm việc, học tập ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025
Lượt xem: 27
Tải về 1
10/2020/NQ-HĐND 09/11/2020 Nghị quyết quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 62
Tải về 0
09/2020/NQ-HĐND 09/11/2020 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực ngân sách hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2020
Lượt xem: 69
Tải về 0
33/NQ-HĐND 06/11/2020 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016-2021 (Phạm Quốc Dũng)
Lượt xem: 28
Tải về 0
34/NQ-HĐND 06/11/2020 Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016-2021 (Kim Ngọc Thái)
Lượt xem: 29
Tải về 0
32/NQ-HĐND 06/11/2020 Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016-2021 (Đặng Thị Phương)
Lượt xem: 27
Tải về 0
31/NQ-HĐND 06/11/2020 Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016-2021 (Trần Trí Dũng)
Lượt xem: 26
Tải về 0
30/NQ-HĐND 06/11/2020 Nghị quyết về việc bầu Ủy viên UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016-2021 (Trần Văn Ba, Lâm Sáng Tươi)
Lượt xem: 32
Tải về 0
12