NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH TRÀ VINH
Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
39/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019 Tải về
40/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết Về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu và điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2020; mức hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở thờ tự Tải về
41/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết Về Kế hoạch tài chính 05 năm địa phương giai đoạn 2021-2025 Tải về
42/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết Về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2021 Tải về
44/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết Về chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 12/4/2019 của HĐND tỉnh Tải về
45/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết về việc thông qua Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
46/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết về việc tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính do nhập ấp Phước Hội thuộc xã Long Khánh vào xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Tải về
47/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số biên chế công chức cho các cơ quan hành chính cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2021 Tải về
48/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội đặc thù năm 2021 Tải về
49/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết Bổ sung danh mục cụ thể khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và về nhà trong ngày được hỗ trợ theo chính sách của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ Tải về
123