TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
05/NQ-HĐND 19/03/2021 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 56
Tải về 0
04/NQ-HĐND 19/03/2021 Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 39
Tải về 0
03/NQ-HĐND 19/03/2021 Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 55
Tải về 0
02/NQ-HĐND 19/03/2021 Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021
Lượt xem: 62
Tải về 0
01/NQ-HĐND 19/03/2021 Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 53
Tải về 0
04/2021/NQ-HĐND 19/03/2021 Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 38
Tải về 0
03/2021/NQ-HĐND 19/03/2021 Nghị quyết ban hành quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 44
Tải về 0
02/2021/NQ-HĐND 19/03/2021 Nghị quyết quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 46
Tải về 0
01/2021/NQ-HĐND 19/03/2021 Nghị quyết quy định mức trích (tỷ lệ %) để lại phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 55
Tải về 0