TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 31
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
26/NQ-HĐND 29/06/2021 Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh năm 2022
Lượt xem: 26
Tải về 0
27/NQ-HĐND 29/06/2021 Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022
Lượt xem: 25
Tải về 1
25/NQ-HĐND 29/06/2021 Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 29
Tải về 0
24/NQ-HĐND 29/06/2021 Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 29
Tải về 0
22/NQ-HĐND 29/06/2021 Nghị quyết về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu; thu hồi và điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021; mức hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở thờ tự
Lượt xem: 42
Tải về 0
23/NQ-HĐND 29/06/2021 Nghị quyết phê duyệt kinh phí thuê bãi chứa đất thực hiện dự án Nạo vét 18 tuyến kênh thủy lợi phục vụ sản xuất
Lượt xem: 23
Tải về 0
21/NQ-HĐND 29/06/2021 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 39
Tải về 0
20/NQ-HĐND 29/06/2021 Nghị quyết về việc bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 31
Tải về 0
19/NQ-HĐND 29/06/2021 Nghị quyết về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 29
Tải về 0
18/NQ-HĐND 29/06/2021 Nghị quyết về việc bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Nguyễn Quỳnh Thiện)
Lượt xem: 43
Tải về 0
1234