NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH TRÀ VINH
Tổng số: 53
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/NQ-HĐND 10/06/2022 Nghị quyết về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Tải về
02/NQ-HĐND 10/06/2022 Nghị quyết Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu và kết dư ngân sách năm 2020 Tải về
03/NQ-HĐND 10/06/2022 Nghị quyết về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu Và điều chỉnh dự toán chi năm 2022 Tải về
04/NQ-HĐND 10/06/2022 Nghị quyết Về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2021 sang năm 2022 Tải về
05/NQ-HĐND 10/06/2022 Nghị quyết Về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 Tải về
06/NQ-HĐND 10/06/2022 Nghị quyết Về nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040 Tải về
07/NQ-HĐND 10/06/2022 Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
08/NQ-HĐND 10/06/2022 Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
09/NQ-HĐND 10/06/2022 Nghị quyết Về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục công trình, dự án cần chuyển mục đích đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
10/NQ-HĐND 10/06/2022 Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh Tải về
123456