Chi cục Thủy sản ký quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy sản với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Càng Long

Chi cục Thủy sản vừa tổ chức đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Quốc, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản làm trưởng đoàn đến làm việc và ký quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy sản với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Càng Long.

Chi cục Thủy sản ký quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy sản

với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Càng Long 

Tại các buổi làm việc, Chi cục Thủy sản và Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Càng Long đã trao đổi, thống nhất nội dung về mối quan hệ phối hợp hoạt động, chế độ thông tin trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng thủy sản; chất lượng giống thủy sản; thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản; khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; những nhiệm vụ khác có liên quan và những công tác đột xuất được Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan cấp trên giao nhằm thống nhất trong quản lý chuyên môn góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành thủy sản trên địa bàn huyện Càng Long và tỉnh Trà Vinh. Qua đó, Chi cục Thủy sản và Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Càng Long đã thống nhất ký quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy sản với các nội dung phối hợp gồm: (1). Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước cấp trên trong lĩnh vực thủy sản. (2). Xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lịch mùa vụ phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. (3). Triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý trong lĩnh vực thủy sản trên địa bàn huyện. Đồng thời, thống nhất công tác phối hợp trên nguyên tắc: (1). Mọi hoạt động phối hợp trong lĩnh vực thủy sản đảm bảo tính thống nhất, phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa quản lý ngành, lĩnh vực, công tác phối hợp dựa trên tinh thần hợp tác, bình đẳng trong quản lý nhà nước thuộc chuyên ngành theo phân cấp đã được pháp luật quy định. (2). Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất đồng thời phát huy tính chủ động và trách nhiệm của mỗi bên để công tác quản lý trong lĩnh vực thủy sản đạt hiệu quả (3). Tạo điều kiện tốt nhất để các tổ chức, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ được giao. (4). Sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin, báo cáo theo đúng chức năng, quyền hạn được pháp luật quy định.

Tin, ảnh: Khánh Minh

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... Thống kê truy cập
  • Đang online: 63
  • Hôm nay: 1000
  • Trong tuần: 29,671
  • Tất cả: 1,431,075