Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và công tác giảng dạy của trung tâm chính trị huyện

Ngày 20/5/2022 đồng chí Lê Văn Ngoan, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ký ban hành Công văn số 1120-CV/HU về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm chính trị và công tác giảng dạy của giảng viên chuyên trách và kiêm nhiệm của Trung tâm chính trị huyện.

Ngày 20/5/2022 đồng chí Lê Văn Ngoan, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ký ban hành Công văn số 1120-CV/HU về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm chính trị và công tác giảng dạy của giảng viên chuyên trách và kiêm nhiệm của Trung tâm chính trị huyện.

(Đồng chí Lê Văn Ngoan, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Báo cáo viên cấp Tỉnh,

báo cáo bài tại Trung tâm Chính trị huyện ngày 17/3/2022)

Nhằm khẳng định được vai trò, vị thế của đơn vị đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên cơ sở trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện tập trung thực hiện Năm nội dung sau:

(1). Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên chuyên trách và kiêm nhiệm của Trung tâm được tiếp cận thông tin về kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng...; được tham dự hội nghị sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện. Qua đó giúp giảng viên có thông tin thực tế để cập nhật, bổ sung vào bài giảng, tạo được sự phong phú, đa dạng, tăng thêm tính hấp dẫn của nội dung giảng dạy, giúp cho học viên nhận thức đầy đủ hơn về tình hình thực tiễn của địa phương. Tăng cường trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm chính trị huyện trong việc cung cấp, định hướng thông tin cho giảng viên chuyên trách. (2) Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện tham mưu lựa chọn, củng cố đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm, có khả năng (nói, viết, phương pháp giảng dạy), trình độ, kinh nghiệm thực tế từ nguồn là cấp ủy viên hoặc lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện. Xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm có điều kiện tham gia giảng dạy tại Trung tâm thường xuyên, lâu dài, có khả năng chủ động cập nhật thông tin, kiến thức đáp ứng yêu cầu giảng dạy. (3) Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng, củng cố, phân công giảng viên chuyên trách của Trung tâm chính trị huyện bảo đảm tiêu chuẩn. (4) Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng sư phạm giáo dục lý luận chính trị huyện để thực hiện tốt nhiệm vụ dịnh hướng nội dung giảng dạy, thẩm định giáo án của tất cả giảng viên chuyên trách và kiêm nhiệm chặt chẽ, bảo đảm nội dung giáo án, bài giảng đầy đủ, hợp lý về tính lý luận và thực tế tình hình của đất nước, của tỉnh, của địa phương. (5) Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung liên quan./.

Minh Kha

.

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... Thống kê truy cập
  • Đang online: 50
  • Hôm nay: 840
  • Trong tuần: 29,511
  • Tất cả: 1,430,915