CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO XÃ TÂN AN

Ngày 15 tháng 6 năm 2021 Ông Nguyễn Văn Nhủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Càng Long và lãnh đạo một số phòng, ban ngành huyện liên quan, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Tân An để nắm tình hình tiến độ chỉ đạo thực hiện xây dựng xã Tân An đạt độ thị loại V và xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Tân An cho biêt về kết quả xây xã Tân An theo tiêu chí đô thị loại V gồm các tiêu chí: Trình độ phát triển kinh tế - xã hội; Qui mô dân số, mật độ dân, Tỉ lệ lao động phi nông nghiệp, Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị. Trên cơ sở báo cáo của xã các ngành huyện đánh giá đạt trên 50%,  các tiêu chí còn lại đang trong giai đoạn hoàn thiện. Về tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao xã đã đạt được 15/20 tiêu chí còn lại các tiêu chí chưa đạt đó là: giao thông, thu nhập, tổ chức sản xuất, Y tế và Môi trường.

 

Phát biểu chỉ đạo trong thời gian tới ông Nguyễn Văn Nhủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện  đánh giá cao sự  cố gắng của tập thể Đảng uỷ, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân xã Tân An trong thời gian qua đã làm được rất nhiều việc trong xây dựng xã theo tiêu đô thi loaị V và xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao. Hiện nay vẫn còn nhiều chỉ tiêu, tiêu chí chưa  đạt yêu cầu, chỉ ra những nội dung cần khắc phục Nguyễn văn Nhủ nhấn mạnh: Thời gian tới khối lượng công việc rất lớn bởi bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao mới hơn cao hơn tiêu chí cũ vì vậy  xã Tân An cần nỗ lực hơn nữa, huy động cả hệ thống chính trị từ xã đến ấp, huy động sức dân chung tay thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt, Ban chỉ đạo xây đô thị thi loại V và dựng Nông thôn mới, các phòng ban ngành cấp huyện cũng phải cùng vào cuộc hướng dẫn, hỗ trợ đôn đốc kiểm tra để xã hoàn thành 2 bộ tiêu chí đạt xã chuẩn nông thôn mới và đô thị loại V trong năm 2022./.

                                                                                                              NGUYỄN THẮNG

Tin khác
1 2 3 4 5  ... Thống kê truy cập
  • Đang online: 58
  • Hôm nay: 854
  • Trong tuần: 29,525
  • Tất cả: 1,430,929