BAN CHỈ ĐẠO HUYỆN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022.

Vừa qua tại Hội trường Huyện ủy, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Càng Long tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá các mặt công tác 06 tháng đầu năm 2022; lồng ghép triển khai các Đề án, Thông tư, Hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh có liên quan đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Quang cảnh hội nghị

Thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo huyện) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022, nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; đồng thời, tại Hội nghị lồng ghép triển khai các Đề án, Thông tư, Hướng dẫn quan trọng của Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh; trong đó tập trung cho việc triển khai Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an Quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/01/2022 của Bộ Công an về ban hành “Quy định Tiêu chí, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Hướng dẫn số 06/HD-BCA-V06 ngày 29/3/2022 hướng dẫn “Thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về an ninh, trật tự đối với xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025”; Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trên địa bàn huyện”.

Đến dự và chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Văn Nhủ – Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo huyện; ông Phạm Văn Hùng – Trưởng Công an huyện – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo huyện; tham dự Hội nghị còn có các ông (bà) là Phó trưởng Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ đạo huyện theo Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của Chủ tịch UBND huyện; Trưởng Công an các xã, thị trấn, Đội trưởng các Đội trực thuộc Công an huyện.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Nhủ – Trưởng Ban Chỉ đạo huyện – Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Đến dự và chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Văn Nhủ – Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo huyện; ông Phạm Văn Hùng – Trưởng Công an huyện – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo huyện; tham dự Hội nghị còn có các ông (bà) là Phó trưởng Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ đạo huyện theo Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của Chủ tịch UBND huyện; Trưởng Công an các xã, thị trấn, Đội trưởng các Đội trực thuộc Công an huyện.

 

Tại Hội nghị đại biểu được nghe báo cáo tình hình, kết quả các mặt công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022; một số nội dung trọng tâm của các Đề án, Thông tư, Hướng dẫn quan trọng của Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh, mà các cấp, các ngành tập trung tổ chức thực hiện nghiêm túc nhằm bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự ở từng địa bàn cơ sở, phục vụ có hiệu quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định đời sống của Nhân dân. Bên cạnh đó, đồng chí chủ trì Hội nghị gợi ý thảo luận, yêu cầu các đại biểu phản ánh những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các mặt công tác trên địa bàn phụ trách.  

Sau khi nghe các đại biểu tham dự Hội nghị tham luận, thảo luận, đồng chí Nguyễn Văn Nhủ – Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo huyện đã có ý kiến phát biểu kết luận, chỉ đạo quan trọng trong thực hiện các mặt công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn toàn huyện.

  Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm mà các ngành, các cấp cần tập trung thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất:

1. Công an huyện tham mưu, đề xuất Huyện ủy, UBND huyện và Ban Chỉ đạo huyện chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; Thông tư 124, Quyết định 510 và Hướng dẫn số 06 của Bộ Công an… yêu cầu các cấp, các ngành và lực lượng Công an tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng dân tộc, tôn giáo và địa bàn phức tạp về ANTT. Trong đó cần coi trọng nâng cao hiệu quả công tác Dân vận trong tình hình mới, nhất là công tác vận động, tranh thủ các vị chức sắc trong tôn giáo, người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo cùng tham gia bảo vệ ANTT ở địa phương.

2. Yêu cầu Trưởng Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản đã triển khai tại Hội nghị, bảo đảm đạt hiệu quả theo quy định.

3. Công an huyện tiếp tục rà soát, kiện toàn, củng cố các lực lượng nòng cốt ở cơ sở, đủ về số lượng và chất lượng, đáp ứng được yêu cầu đảm bảo tình hình an ninh, trật tự ngay tại địa bàn cơ sở. Kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân, gương điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong thực hiện các mặt công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn toàn huyện, nhằm động viên cổ vũ phong trào./.

Tin; ảnh: Nguyễn Văn Đẳng

Công an huyện

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... Thống kê truy cập
  • Đang online: 62
  • Hôm nay: 732
  • Trong tuần: 29,403
  • Tất cả: 1,430,807