CÀNG LONG HỌP TRIỂN KHAI XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO HỘ NGHÈO, HỘ NGƯỜI CAO TUỔI THUỘC HỘ NGHÈO NĂM 2022

Thực hiện Công văn số 1719/SLĐTBXH-VPBCĐGN ngày 03/8/2022 của Sở lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, Công văn số 2065/UBND-VX ngày 04/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Càng Long. Vừa qua tại Hội trường Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện tiến hành cuộc họp để rà soát, danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo thật sự khó khăn về nhà ở để tiến hành xây dựng từ nguồn quỹ an sinh xã hội tỉnh

Quang cảnh cuộc họp

Tham dự và chủ trì cuộc họp có ông Nguyễn Văn Miền, Phó Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện; Công chức Văn hóa – Xã hội (Phụ trách Lao động – Thương binh và Xã hội) các xã, thị trấn tham dự.

Đại diện Phòng lao động – Thương binh và Xã hội thông qua danh sách đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tiến hành xây dựng từ nguồn quỹ an sinh xã hội tỉnh năm 2022 gồm có 27 hộ, trong này có 12 hộ là người dân tộc Khmer (Tân Bình 02 hộ, Nhị Long 02 hộ, Huyền Hội 11 hộ, Mỹ Cẩm 01 hộ, Đại Phúc 01 hộ, Đại Phước 06 hộ, An Trường 01 hộ, Bình Phú 03 hộ). Trong này có 03 hộ nhóm 1, nhà nước  hỗ trợ 100% với số tiền 50.000.000 đồng. Còn lại 24 hộ dự kiến nhà nước hỗ trợ 40.000.000 đồng và cho vay thêm mỗi hộ với số tiền tối đa là 50.000.000 đồng để các hộ xây dựng nhà.

Kết luận cuộc họp ông Nguyễn Văn Miền, Phó Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện phát biểu: Phòng sẽ thường xuyên phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đảm bảo chính sách đến được từng hộ được xây dựng nhà, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực, đảm bảo các căn nhà được xây dựng đạt chất lượng; các xã, thị trấn tổ chức rà soát, khảo sát, xác định những hộ thật sự khó khăn về nhà ở trên địa bàn, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; nghiệm thu, xác nhận khối lượng xây dựng hoàn thành theo giai đoạn và xác nhận hoàn thành công trình đưa vào sử dụng để làm cơ sở giải ngân, quyết toán vốn hỗ trợ theo quy định; lập các thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ nhà; theo dõi, hướng dẫn và giúp đỡ hộ được xây dựng nhà đảm bảo tiến độ, chất lượng và sử dụng vốn hỗ trợ đúng mục đích, đảm bảo nhà ở phải được xây dựng hoàn chỉnh để đưa vào sử dụng; vận động các tổ chức đoàn thể như: Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giúp đỡ các hộ nghèo, hộ người cao tuổi thuộc hộ cận nghèo xây mới nhà ở; phát huy cao nhất khả năng huy động nguồn lực từ cộng đồng, các nhà cung ứng vật liệu và hộ gia đình, tận dụng, khai thác vật liệu tại chỗ như cát, đá, gỗ theo quy định của pháp luật để đảm bảo giảm giá thành xây dựng nhà ở; đối với những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có khả năng tự xây dựng mới nhà ở thì Ủy ban nhân dân xã, thị trấn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận để thống nhất phân công các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn hỗ trợ tổ chức xây cho các đối tượng; Tổ chức lưu trữ hồ sơ hỗ trợ nhà ở của các hộ được xây dựng nhà trên địa bàn theo quy định của pháp luật để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại và thanh tra, kiểm toán ./.             

                                                                                   Tin, ảnh: Thanh Bình

                                                                                 Phòng LĐTB & Xã hội

 

 

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 61
  • Hôm nay: 2279
  • Trong tuần: 22,416
  • Tất cả: 1,903,034