Càng Long: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất
Ban Thường vụ Huyện ủy Càng Long ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thực hiện Chương trình hành động số 36-CT/TU ngày 19/10/2022 của Tỉnh ủy Trà Vinh về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên, Nhân dân, doanh nghiệp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao, từ đó tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, huyện Càng Long nói riêng. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng; sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội các cấp để nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng đất trên địa bàn huyện đáp ứng yêu cầu phát triển cả trước mắt, trung và dài hạn trong thời gian tới.

Với mục tiêu cụ thể đến 2025: Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai theo thẩm quyền phân cấp; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai chặt chẽ và có hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời chính xác, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, khai thác và phát huy có hiệu quả nguồn lực, phục vụ mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Đến 2030: Khắc phục triệt để tình trạng sử dụng đất lãng phí, để đất hoang hóa, ô nhiễm, suy thoái, lấn chiếm đất công. Giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc về quản lý và sử dụng đất, nhất là các thửa đất công do Nhà nước quản lý, các công trình, dự án đã thi công và bàn giao cho địa phương quản lý cần có kế hoạch, phương pháp quản lý chặt chẽ.

Để đạt được mục tiêu đó, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền cần thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm như:

Thống nhất và nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về quản lý và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện cơ chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Tập trung giải quyết cơ bản những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong quản lý và sử dụng đất./.

Minh Kha
Thống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 1893
  • Trong tuần: 15 878
  • Tất cả: 3404842
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CÀNG LONG
- Đơn vị quản lý UBND huyện Càng Long - Số 274 QL 53, khóm 3, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
- Điện thoại: 0294.3882005 - Fax: 0294.3882245
- Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Càng Long" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Designed by VNPT.