Hội đồng nhân dân giám sát quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện theo quy định chuẩn nghèo đa chiều năm 2021 – 2022

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 05/8/2022 của Hội đồng nhân dân. Ngày 22/5/2023 Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện tiến hành giám sát tại Phòng Lao động – Thương binh và xã hội. 

Tham gia Đoàn giám sát có ông Đinh Thanh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Trưởng ban, Phó ban và thành viên các ban HĐND huyện; lãnh đạo  Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; lãnh đạo và công chức phòng Lao động – Thương binh và xã hội tham dự.

Đoàn giám sát làm việc tại Phòng Lao động – Thương binh và xã hội

Theo báo cáo của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, kết quả qua 2 năm đã xóa được 522 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 142% so kế hoạch (trong này giảm được 94 hộ khmer, đạt 178%), xóa được 616 hộ cận nghèo; hiện trên địa bàn huyện còn 270 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 0,69% so tổng số hộ dân, 1.349 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 3,43% so tổng số dân; có 13.285 hộ có mức sống trung bình chiếm tỷ lệ 33,73% so tổng số dân, 23.062 hộ khá chiếm tỷ lệ 58,56% so tổng số dân và 1.417 hộ giàu chiếm tỷ lệ 3,60% so tổng số dân.

Kết luận giám sát, Đoàn đánh giá Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội  tham mưu Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện thực hiện tốt các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung binh và hộ có thu nhập khá, giàu nên hàng năm vượt theo chỉ tiêu đề ra. Trong thời gian tới Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cần tham mưu Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện tích cực hơn nữa trong việc triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên, hàng năm tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bàn hành các văn bản, thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc, tổ giám sát; xây dựng kế hoạch; tuyên truyền, phổ biến về công tác điều tra rà soát hàng năm; lựa chọn, bố trí, phân công rà soát viên cấp xã, thị trấn, ấp, khóm để đề nghị trên tổ chức tập huấn nghiệp vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để công tác điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ khá giàu hàng năm đạt theo kế  hoạch đề ra./.

                                                                                                                                                                                                    Tin, ảnh: Thanh Bình

                                                                             Phòng LĐTB & Xã hội

 

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 682
  • Trong tuần: 28,636
  • Tất cả: 2,835,083