Quyết định ban hành thực hiện Chương trình số 10- CTr/TU ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về việc tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh nâng cao chỉ số PCI tỉnh Trà Vinh đến năm 2025

ban%20h%C3%A0nh%20k%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20ch%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C3%ACnh%20t%C4%83ng%20c%C6%B0%E1%BB%9Dng%20l%C3%A3nh%20%C4%91%E1%BA%A1%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90%E1%BA%A3ng%20%C4%91%E1%BA%A9y%20m%E1%BA%A1nh%20n%C3%A2ng%20cao%20ch%E1%BB%89%20s%E1%BB%91%20PCI%20%202025.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... Thống kê truy cập
  • Đang online: 46
  • Hôm nay: 1247
  • Trong tuần: 29,871
  • Tất cả: 1,459,946